SBD 1470 Πιεσόμετρο

SBD 1470

Πιεσόμετρο

 • Εύκολη μέτρηση για χρήση στο σπίτι
 • Μέτρηση της συστολικής και διαστολικής πίεσης και παλμούς καρδιάς
 • Γραφική απεικόνιση αυξημένων τιμών πίεσης αίματος
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά SBD 1470

Φίλτρο

 • Weight
 • Type


 • Range of measurement (pulse)

 • Range of measurement (pressure)

 • Measurement accuracy (pressure)

 • Measurement accuracy (pulse)

 • Memory of measured values


 • Auto Off


 • Power