Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ SENCOR SAC MT1221CH ΚΑΙ SAC MT1222CH ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ SENCOR SAC MT1221CH ΚΑΙ SAC MT1222CH ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η εταιρεία FAST ČR a.s. (ως εφεξής εταιρεία) ζητά  τους πελάτες που έχουν αγοράσει τα φορητα κλιματιστικά Sencor SAC MT1221CH και SAC MT1222CH, να επικοινωνήσουν με το κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας (η επαφή κατωτέρω), ή να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από όπου τα το αγόρασαν και το οποίο θα τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό αγοράς. Είναι απαραίτητο τα κλιματιστικά να παραδοθούν για ενδεχόμενη επισκευή καιέως την επιστροφή τους στο κατάστημα να παύσει αμέσως η χρήση τους.
Ακύρωση
Συγκρίνετε -
Σύγκριση