Πίσω στην Οικία και Κήπος

Χρονοδιακόπτες

Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείται αυτόματα τις συσκευές σας σε διαφορετικούς κύκλους. Συχνά χρησιμοποιούνται σε υδατοκαλλιέργειες και άλλες δραστηριότητες όπου απαιτείται η συχνή μετάβαση της συσκευής από τη μία λειτουργία στην άλλη.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΦΙΛΤΡΟ

Maximum load
Type

Backup battery

Protection against water and dust

Manual control
Εμφάνιση αποτελεσμάτων
SST 13D
Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης για  την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παροχής ρεύματος AC 230V σε απαιτούμενα χρονικά διαλείμματα
SST 12MDO
Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης
Μηχανικός χρονοδιακόπτης εξωτερικών χώρων, ημερήσιας ρύθμισης για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παροχής ρεύματος AC 230V σε απαιτούμενα χρονικά διαλείμματα
SST 11MW
Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης
Μηχανικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίας ρύθμισης για  την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παροχής ρεύματος AC 230V σε απαιτούμενα χρονικά διαλείμματα
SST 10MD
Ψηφιακός Χρονοδιακόπτης
Μηχανικός  χρονοδιακόπτης ημερήσιας ρύθμισης για  την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παροχής ρεύματος AC 230V σε απαιτούμενα χρονικά διαλείμματα
Ακύρωση
Συγκρίνετε -
Σύγκριση